noa_einatlogo.png
normal_logo.png
לןגן ורוד.png
logo.png
teta.png
מרסי.png
setai_tel_aviv.jpg
זאפה_-_סמליל_קודם.png
rsz_615_346_keter615_050417.jpg
logo_black.png

.החשיפה המשמעותית ביותר היום נעשית בערוצי המדיה החברתית

,נקבע כי 85% מהגולשים ברשת יצפו קודם כל בסרטונים

.המסרים אמורים להיות מהירים, נחשקים ומדברים אל החושים של הצופה

הבנת המדיה והתאמת השפה הוויזואלית תוך שמירה על המיתוג

.היא זאת שתגרום לפעולה מצד הצופה

 בעלת ניסיון ארוך טווח בתחום המדיה  MOTION

.תוך יכולת הבנת המותג ויצירת כלי שיווקי ויזואלי מתאים

אנחנו מלווים את הלקוח בכל תהליך היצירה